FI
Kuunteluharjoituksia on Karita Rytivaaran ja Kaisa Karvisen arkkitehtuuripraktiikka ja tutkimuskerho, joka tarkastelee arkkitehdin työskentelykenttää ja haastaa sen konventioita sosiaalisten ja kärsivällisten menetelmien avulla. Meidän pitäisi purkaa ja uudelleen rakentaa ajatteluamme, ei rakennuksiamme.
  
Parhaillaan työskentelemme modernien betonisten rakennusten parissa ja tarkastelemme niihin kohdistuvaa purkamisen kulttuuria. Keskitymme rakennusrungon esteettiseen rooliin 1960- ja 1970-luvun arkkitehtuurissa. Moderni rakennusrunko toimii ohjenuorana talojen anatomiaan. Avoimuus ja avaruudellisuus olivat keskeisiä pyrkimyksiä ajan arkkitehtuurissa. Voimmeko löytää uutta talojen ihon alta? Menetämmekö purkutyömailla, jotain mitä emme vielä ymmärrä?