BOOK 
ISBN 978-952-94-6633-7


L S N N G: Stripped Frame


LSNNG: Stripped Frame 

order a book via sending a request:
lsnng.practice@gmail.com

or at 
www.bookm-ark.fi


EN
Stripped Frame examines the anatomy of disappearing 1960s and 70s buildings, their concrete frames, and the demolition process. We are currently dismantling everyday modern buildings such as schools, factories, health centers, and shopping malls. We devoted time and attention to the discussions, events, materials, and architecture of that era, too often hidden behind demolition site fencing. The study contains three methods of approaching existing building stock and demolition culture in the form of site visits, archives, and models.

The book features Aleksi Lohtaja, Ella Müller, Louise Huba, and Wessel de Jonge. The book was edited by Kaisa Karvinen and Karita Rytivaara, with layout by Emery Norton. The book is part of a broader research project by Listening Practice, Kuunteluharjoituksia. The project has been funded by Kone Foundation.


FI
Riisuttu Runko tutkii 1960- ja 70-luvuilla rakennettujen katoavien rakennusten anatomiaa, niiden runkoa ja purkamisprosessia. Parhaillaan puretaan etenkin arjen moderneja rakennuksia, kuten kouluja, tehtaita, terveyskeskuksia ja ostoskeskuksia. Olemme omistaneet aikaa ja huomiota keskusteluille, tapahtumille, materiaaleille ja arkkitehtuurille, jotka ovat usein piilossa purkuaitojen takana. Tutkimus lähestyy olemassa olevaa rakennuskantaa ja purkukulttuuria työmaakäyntien, arkistotutkimuksen sekä pienoismallien rakentamisen muodossa.

Kirjassa mukana Aleksi Lohtaja, Ella Müller, Louise Huba ja Wessel de Jonge. Kirjan ovat toimittaneet Kaisa Karvinen ja Karita Rytivaara. Kirjan on taittanut Emery Norton. Kirja on osa Kuunteluharjoituksia-työryhmän laajempaa tutkimusprojektia. Hanketta on rahoittanut Koneen Säätiö.