Architectural Design and Research

Listening Practice is an architectural design and research club founded by Karita Rytivaara and Kaisa Karvinen, which examines the architectural field and challenges its conventions by using social and patient methods. We should demolish and deconstruct our thinking, not our buildings.

       We are currently interested in the demolition culture of modern buildings. We focus on the formal role of the concrete frame in 1960s and 1970s architecture. Buildings of that time suffer from a lack of empathy. The concrete frame of a modern building serves as a guideline for the anatomy of the building. Transparency and open spatialities were key aims of the modern era. Can we find something under the skin? Are we losing something we don’t understand by demolishing?


FI
Kuunteluharjoituksia on Karita Rytivaaran ja Kaisa Karvisen arkkitehtuuripraktiikka ja tutkimuskerho, joka tarkastelee arkkitehdin työskentelykenttää ja haastaa sen konventioita sosiaalisten ja kärsivällisten menetelmien avulla. Meidän pitäisi purkaa ja uudelleen rakentaa ajatteluamme, ei rakennuksiamme.
  
Parhaillaan työskentelemme modernien betonisten rakennusten parissa ja tarkastelemme niihin kohdistuvaa purkamisen kulttuuria. Keskitymme rakennusrungon esteettiseen rooliin 1960- ja 1970-luvun arkkitehtuurissa. Moderni rakennusrunko toimii ohjenuorana talojen anatomiaan. Avoimuus ja avaruudellisuus olivat keskeisiä pyrkimyksiä ajan arkkitehtuurissa. Voimmeko löytää uutta talojen ihon alta? Menetämmekö purkutyömailla, jotain mitä emme vielä ymmärrä?TOIMISTORAKENNU Office Building Gyldénintie 2, Helsinki   
Methods

︎ 
Site Visits

︎ 
Models

︎ 
Archives